15.06.2024

Энг оғир таъсирли сеҳрни уйдан ва таънадан йӯқ қилиш йӯли.

Сахар турилади.Шаръий руқияни ӯқийди ,ёки тинглайди.Олдига сув қӯйиб ӯтиради.Руқия баланд овозда ӯқилади.Алоҳида бир идишга уйга сочиш учун сув қӯяди.Унга етти қошиқ ош тузи солади.Ғусул ва ичиш учун алоҳида сув қӯйилади.Руқиядан сӯнг сувдн уч қултум ичиб,уйнинг тӯрт бурчаги ва остоналарига сочиб чиқади.Сув сочилаётган вақит Бақара сурасини ӯқиб турилади, ёки қӯйиб қӯйилади.Сувни сепган киши ӯша сувдан олиб бурнини беш дақиқа чайқайди.
Сӯнг ӯтириб ушбуларни ӯқийди:

Бисмиллаҳир Роҳманир Роҳийм.
Аллоҳу нурус самаваати вал арзи масали нууриҳи ка мишкаатин фийҳа мисбааҳун ал мисбааҳун фи зужаажатин аз зужаажатун канаҳа кавкабу дурриййун юувқаду мин шажаратин мубааракатин зайтунийятин лаа шарқиятин ва лаа ғарбиятин якаадузайтуҳа юзийу ва лав лам тамсасҳу наарун нуурун аъла нуурин яҳдиллаҳу ли нууриҳи май яшаау ва язрибуллоҳул амсаала линнааси вАллоҳу би кулли шайин аълийм.

Бисмиллаҳ(3 марта) Аъувзу би иззатиллаҳ ва қудратиҳими шарри маа ажиду ва уҳаазиру (7марта)
Асалуллоҳал аъзийма Роббал аршил азийми ай яшфиний.(7марта)
Бисмиллаҳи арқи нафсий мин кулли шайин йуъзиний мин шарри кулла нафсин ав аъйни ҳаасидин Аллоҳу яшфиний бисмиллаҳи арқи нафсий .Аллоҳумма Роббан наас азҳибил баъса ва ашфи анта шаафи лаа шифаау илла шифааук шифаау лаа йуғодиру сақома.

Субҳааналлоҳ вал ҳамдулиллаҳ ва лаа илааҳа иллаллоҳу вАллоҳу акбар.(100марта)
Субҳааналлоҳ ва биҳамдиҳи субҳааналлоҳул Азийм(100марта)
Лаа илааҳа иллаллоҳу ваҳдаҳу лаа шарийка лаҳу лаҳул мулк ва лаҳул ҳамд ва ҳува аъла кулли шайин қодийр.(100марта)

Аллоҳумма аъттил вабтил вахриқ ъан аҳли ҳаза дари ва ҳазал макони жамийъас сиҳри вал аъқди ва робти вал ҳасади вал аъайни ванқилҳа вабъидҳа ъанҳум биҳаққи асмааикал ҳусна ва сифатикал ъуля ва биҳаққи исмикал аъзам ва нури важҳикал акрам ва адамил муҳаббати вас сурури вал фарҳи вал баҳжати фи нуфусиҳим ва ардид ъанҳум кайда кулли кааидин ва ҳасада кулли ҳаасидин сиҳра кулли саҳирин я ман биядиҳи мақолиду самаваати вал арзи я Аллоҳу я Аллоҳу яАллоҳу ва лаа ҳавла ва лаа қуввата илла биллаҳил Алиййил Азийм ва соллоллоҳу ъала саййидина Муҳаммад ва ъала олиҳи ва соҳбиҳи васаллам.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *