15.06.2024

Жинларга азоб берувчи оятлар

Илон сувратидаги жинларга азоб берувчи оятлар.

Ушбу оятлар илон сувратида бӯлган жинларга азият беради.Ким
Ӯзига илашган жинни илон сувратидалигини билишни хохласа
ушбу оятларни ӯқиб ӯзига дам солиб кӯрсин ,бадани қизиб ачиш
са ,азобланса демак унга ёпишган жин илон сувратли бӯлади.До
имий эрталаб кеч бу оятларни 40 мартадан ӯқишни одат қилсин.
Сувга дам солиб ичсин ҳар ӯқиганда.Тездан жин даф бӯлади.

Бисмиллаҳир Роҳманир Роҳийм
Ва маа тилка би ямийника я Мууса .қоола ҳия аъсоя атаваккау аълайҳа ва аҳушша биҳа аъла ғонами валия.

Фийҳа маарибу ухро .қоола алқоҳа я Мууса .Фа алқоҳа фа изаа ҳия ҳаййатун тасъа.Қоола хузҳа ва лаа тахоф санаъийдуҳа сийратаҳа аввала .

Фа алқо аъсооҳу фа изаа ҳия суъбанум мубийн .

 

Ит сувратидаги жинларни азобловчи оятлар.

Ушбу оятлар ит сувратидаги жинларга азийят бериб қийнайди.
Кимки ит сувратидаги жинлардан азийят кӯраётган бӯлса уш-
бу оятларни вазифа қилиб ,ӯқиса улар дош бера олмай қочади-
лар.Уларнинг сувратлари кӯпинча тушлардан маълум бӯлади.
Тушда келиб қопиб олгада, уйғониб қаралса қопилган жой кӯкариб қолади.Шундай ҳолат бӯлса ушбу оятларни вазифа қилиб олиб эрталаб ва кеч ӯқиб юрса улар даф бӯлиб кетадилар.Оятлар бу:

Бисмиллаҳи Рохманир Роҳийм
Валав шиъна ларафаънааҳу биҳа ва лакиннаҳу ахлада илал арзи ваттабаа ҳавааҳу фа масалуҳу камасалил калби анна таҳмил аълайҳи ялҳас ав татрукҳу ялҳас залика масалул қовмил лазийна каззабуу би аятина

Фақсусил қосаса ла аъллаҳум ятафаккаруун.

Ва таҳсабуҳум айқоозан ва ҳум руқууду ва нуқоллибуҳум заатал ямийни ва зааташ шимаали ва калбуҳум бааситун зироъайҳи бил васийди лавит толаат аълайҳи лавлайта минҳум фирооран ва ламулиъта минҳум руъба.

Саяқуулууна салаасату робиъуҳум калбуҳум ва яқуулууна хомсатун саадисуҳум калбуҳум рожман бил ғойби ва яқуулууна сабъатун ва сааминуҳум калбуҳум қул Роббий аъламу би иъддатиҳим маа яъламуҳум илла қолийлун фалаа тумаари фийҳим илла мираа ан зооҳиран ва лаа тастафти фийҳим минҳум аҳадан.

 

Эчки ,сигир ,туя ва бошқа ҳайвонлар шаклидаги жинларни азобловчи оятлар.

Ушбу оятлар эчки,сигир ва бошқа ҳайвонлар сувратидаги жинларни азобловчи оятлардир. Кимни тушига шундай ҳайвонлар сувратида кириб қӯрқитса,зарар берса бу оятларни вазифа қилиб ӯқиш билан уларни даф қилиш мумкин.
Баъзан ӯнгда ҳам шу сувратларда кӯриниб зарар қилишлари ҳам мумкин.Оғир бемор бӯлиб қолганлар,ёки оёқлари ишламай қолганлар кӯзига шундай шарпалар кӯринади.
Шу ҳолларда ушбу оятларни бемор вазифа қилиб олиб эрталаб кеч ӯқийверса шифо топади.Ӯзи қодир бӯлмаса бошқа киши эрталаб ва кеч ӯқиб дам солади.
Кундурга дам солиб тутатилса жинлар атрофга яқинлаша олмайдилар.Бемордан тушида қандай махлуқлар қӯрқитишини сӯраб билиб олинади.Агар мол ,чӯчқа ,маймун ва бошқа ҳайвонлар кӯринган бӯлса , унда ушбу оятлар 40 марта ӯқиб руқия қилинса ,бемор шифо топади.Оятлар будир:


Бисмиллаҳир Роҳманир Роҳийм
Вал хойла вал бағла вал ҳамийра литаркабууҳа ва зийнатан ва яхлуқу маа лаа таъламуун.

Анналлазийна каззабуу би аятина вастакбаруу аънҳа лаа туфаттаҳуу лаҳум абваабус самааи ва лаа ядхулуунал жанната хатта ялижал жамалу фи саммил хияти ва казаалика нажзил мужримийн.


Ва из қола Мууса лиқовмиҳи анналлоҳа яъмурукум ан тазбаҳуу бақаратан қолуу ататтахузина ҳузува қола аъувзубиллаҳи ан акууна минал жаҳилийн.


Қоолудъу лана Роббака юбаййин лана маа ҳия қоола аннаҳу яқуулу аннаҳа бақаратун лаа фааризун ва лаа бикрун аъваанун байна заалика фафъалуу маа туъмаруун .Қоолудъу лана Роббака юбаййин лана маа лавнуҳа қоола аннаҳу яқуулу аннаҳа софрооу фаақиъун лавнуҳа тасуррун наазирийн .


Қоолудъу лана Роббака юбаййин лана маа ҳия аннал бақара ташаабаҳа аълайна ва инна иншаа Аллоҳу ламуҳтадуун.


Қоола аннаҳу яқуулу аннаҳа бақаратун лаа залуулун тусийрул арзо валаа тасқо л ҳарса мусалламатун лаашията фийҳа қоолуул аана жиъту бил ҳаққи фазабаҳууҳа ва маа каадуу яфъалуун.


Валақод аълимтумиллазийна иътадав минкум фис сабти
фа қулнаа лаҳум куунуу қиродатан хооси ийн .