19.05.2024

Сехрни Узига Кайтариш!

КИРИЛЛЧАСИ

Юкоридаги овозли рукияни эшитиб текстга караб боринг!

Бисмиллоҳир Роҳманир Роҳийм

Фаламма жаа а сахарту қола лаҳу Муса алқуу маа антум мулқуун.фаламма алқов қола Муса ма жиътум биҳи сихру инналлоҳа саюбтилуҳу инналлоҳа лаа юслиху ъамалал муфсидиӣн.

Ва авхайна ила Мууса ан алқи ъасоока фа иза ҳия талқоф ма яъфикуун.

Фвақоал ҳаққу ва батола ма каануу яъмалуун.фагулибуу ҳунаалика ванқолабуу согирийн.ва улқия сахарату саажидийн,қолуу ааманна биРоббил ааламийн.Робби Мууса Ҳааруун.

Қулнаа лаа тахоф иннака антал аълаа ва алқи ма ямийника талқоф ма сонаъуу иннама сонъауу каду саахир ва лаа юфлиху с саахиру хайсу атаа.фаулқия с сахарату сужжадан қолуу ааманна биРобби Ҳарууна ва Мууса.

Ва қодимнаа ила маа амилуу мин амалин фажаалнааҳу ҳбаамам мансууро.

Ва ародуу биҳи каӣдан фажа алнааҳумул ахсарийн

Валлазийна кафаруу аъмаалаҳум касрообин би қийъатин яхсабуҳу зомъаану маа ан хатта иза жаа аҳу лам яжидҳу шайан ва важадаллоҳа индаҳу фа ваффаҳу ҳисаабаҳу вАллоҳу сарийъул ҳисааб.

Ва қул жаа ал хаққу ва заҳақол баатил иннл баатила каана заҳуқо.

Лаа яътийҳил баатилу мим байни ядайҳи ва лаа мин холқиҳи танзийлум мин ҳакиймин хамийд.

Илайҳи ясъадул калиму тоййибу вал амалус соолиҳу ярфауҳу.

Бал нақзифу бил хаққи ъалал баатил фядмағуҳу фаизаа ҳува зааҳиқ

Фавақоал хаққу ва батола маа каану яъмалуун

Фаизаа жаа а ваъду Роббий жаъалаҳу даккаа а ва каана ваъду Роббий хаққон

Валаа юфлиҳус саахиру хайсу атаа

Бисмиллоҳир Роҳманир Роҳийм

Аъувзу биллаҳи минаш шайтонир рожийм мин нафхихи ва нафсихи ва ҳамзиҳи.3м

Аъувзу биллаҳи Самийъил Алийми минаш шайтонир рожийм3м.

Аъувзу биллаҳил Азийми ва биважҳиҳил карийми ва султониҳил қодийми минаш шайтонир рожийми.3м.

Аъувзу бикалиматиллоҳи тааммаатм мин ғозабиҳи ва иқообиҳи ва шарри ибаадиҳи ва мин ҳамазати шайтони ва ай яҳзуруун.3м.

Аъувзу бикалиматиллаҳи тааммати ми кулли шайтони ва ҳаамматин ва мин кулли аъйнил умматин 3м.

Аъувзу бикалимаатиллаҳи тааммат мин шарри маа холақ.3м.

Бисмиллоҳи лази лаа язурру ма асмиҳи шайъун фил арзи ва лаа фис самааи ва Ҳувас Самийъул Алийм 3м.

Аллоҳумма Роббас самавати ва Роббал арзи ва Роббал аршил азийми Роббана ва Робба кулли шайъин фаалиқал ҳабби ва нава ва Мунзилат Таврот вал Инжийлвал Фурқон аъувзу бика мин шарри кулли шайъин Анта аахизу бинаасиятиҳи Аллоҳумма Антал Аввал фалайса Қоблака шайъун ва Антал Аҳир фалайса баъдака шайъун ва Анта Зоҳир фалайса фавқока шайъун ва Антал Ботин фалайса Дувнака шайъун ақзи анна дийна ва ағнина минал фақри.

Лаа Илааҳа Иллаллоҳул Азиймил Ҳалийми лаа Илааҳа Иллаллоҳу Роббул аршил азийм лааИлааҳа Иллаллоҳу Роббус самавати ва Роббул арзи ва Роббул аршил карийм.

Аллоҳумма сорриф анний харрал аъйни ва бардал аъйни ва всобал аъйни.

Бисмиллаҳи урқия нафсий мин кулли шайъин юъзийний мин кулли нафсин ав аъйни ҳаасидин Аллоҳу яшфиний Бисмиллаҳи урқия нафсий.Бисмиллаҳи амсайна Биллаҳи Лазий лайса минҳу шайъун мумтаниъ.

Бисмиллоҳир Роҳманир Роҳийм

Бисмиллоҳи хойрул асмааи бисмиллаҳи Роббил арзи вас самааи бисмиллаҳи лази язурру маасмиҳи самму ва лаа даау бисмиллаҳи асбаҳту ва алАллоҳи таваккалту бисмиллаҳи ъала қолби ва нафсий бисмиллоҳи ъала дийни ва ақлий бисмиллаҳи ъала аҳлий ва маалий бисмиллаҳи ъала маа аътони Роббий бисмиллаҳи лазий лаа язурру маасмиҳи шайъун фил арзи ва лаа фис самааи ва ҳува с самийъул алийм Аллоҳу Аллоҳу Роббий лаа Ушрику биҳи шайъа Аллоҳу Акбар Аллоҳу Акбар аизза ва ажалла мимма ахофу ва аҳзару азза жаарук

Ва жаллу санооук ва лаа илаҳа Ғойрук Аллоҳумма инний аъувзу бика мин шарри нафсий ва мин шарри кулли султони шадийд ва мин шарри кулли шайтоним марийд ва мин шарри кулли жабборин анийд ва мин шарри қазои сууи ва мин кулли дааббатин анта ахизу бинаасиятиҳа иннака ала сиротм мустақийм ва анта ъала кулли шайин ҳафийз инна валияллоҳи лазий наззалал китаба ва ҳува ятавалла солиҳийна ва ин тақуулу фақул ҳасбяллоҳу лаа илааҳа илла ҳува ъалайҳи тавккалту ва ҳува Роббул аршил азийм.

АРАБЧАСИ

Юкоридаги овозли рукияни эшитиб текстга караб боринг!

Бисмиллоҳир Роҳманир Роҳийм

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *