27.06.2022

Сеҳрни уйдан ва вужуддан кеткизиб ӯзига қайтариш сирига эга оятлар:

Ушбу оятларда сеҳрни уйдан ва вужуддан кеткизиш сири мавжуд бӯлиб,уларни 41 кун ҳар кун 7 мартадан сув ва тузга дам солиб масҳур истемол қилиши керак.Сеҳр бор дея гумон қилинган уй ва дӯконларга сочиб чиқилади.
Оятлар тӯғри талафуз қилиниши керак.Шунга кӯра биз имкон даража қуйида ушбу сирга эга оятларни 7 марта ӯқиб қӯйдик.Арабча ёки крилчасига қараб бориб дам солсангиз ҳам бӯлади.Ҳар кун бир вақитда бӯлиши шарт эмас.Бир кунга бӯш вақит топиб бир бор қилинса ҳисоб.марҳамат ӯқилган оятлар бу ерда:

АРАБЧАСИ

КИРИЛЛЧАСИ

Бисмиллаҳи Роҳманир Роҳийм
Ва авҳайна ила Муса ан алқи аъсока фа иза ҳия талқоф маа яъфикуун.фа вақоал ҳаққу ва батола маа каануу яъмалуун.фа ғулибуу ҳуналика ванқолабуу соғирийн.ва улқия саҳарату сажидийн

Қолуу я Муса имма ан тулқия ва имма ан накуна аввала ман алқо.Қола бал алқуу фа иза ҳибаалуҳум ва исиййуҳум юхоййалу илайҳи мин сеҳриҳим аннаҳа тасъа.фа авжаса фи нафсиҳи хийфатам Муса.Қулна лаа тахоф иннака антал аъла.Ва алқи маа фи ямийника талқоф маа сонаъу иннама сонаъу кайду сааҳир ва лаа юфлиҳус саҳиру ҳайсу ата.Фа улқия саҳарату сужжадан қолуу аманна би Робби Ҳаруна ва Муса

Вадда касийру мин аҳлил китаби лав яриддунакум мим баъди ийманукум куффаран ҳасадан мин анфусиҳим мим баъди маа табаййана лаҳумул ҳаққу фаъфуу вас фаҳу ҳатта яътияллоҳу би амриҳи инналлоҳа аъла кулли шайъин қодийр

Маа яваддул лазина кафаруу мин ахлил китаби вал ал мушрикийна ай юназзала аълайкум мин хойрим мир Роббикум. Валлоҳу яхтассу бироҳматиҳи май яшаау валлоҳу зул фазлил аъзийм

Ва қолаа фиръавнуътиний би кулли сааҳирин аълийм.Фаламма жаа асаҳарату қола лаҳум Муса алқуу маа антум мулқуун.Фаламма алқов қола Муса маа жиътум биҳи сеҳру инналлоҳа саюбтилуҳу инналлоҳа лаа юслиҳу амалал муфсидийн.ва юҳуққуллоҳул ҳаққо би калиматиҳи ва лав кариҳал мужримуун.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.