19.05.2024

15 кунлик вазифа
Ҳар қандай қийинчиликдан чиқиш.
Душманга муте бӯлиб қолганлар учун.

Алиф лам мийм. Аллоҳу лаа илаҳа илла ҳувал ҳаййул қоййум .наззала аълайкал китаба бил ҳаққи мусоддиқан лима байна ядайҳи ва анзала таврота вал инжийл

Мин қоблу ҳудал линнаси ва анзалал фурқона инналлазийна кафару би аятиллаҳи лаҳум аъзабун шадийд валлоҳу аъзийзун зун тиқом.

Инналлоҳа лаа яхфа аълайҳи шайъун фил арзи ва лаа фис самааи .ҳувалллази юсоввирукум фил арҳами кайфа яшаау лаа илаҳа илла ҳувал аъзийзул ҳакийм

Ҳуваллази анзала аълайкал китаба минҳу аятун муҳкаматун ҳунна уммул китааб ва ухару муташабиҳатун фа аммаллазийна фи қулубиҳим зайғун фа яттабиъуна маа ташабаҳа минҳуб тиғаа ал фитнати вабтиғаа атаъвийлиҳи ва маа яъламу таъвийлаҳу иллаллоҳу вар росиҳуна фил илми яқулууна аманна биҳи куллум мин иънди Роббина ва маа яззаккару илла улул албааб.

Ҳар намоздан сӯнг бу дуони 7 марта ӯқийди.:

Я ваасиъу я Алийму я зул Фазлил аъзийм инна тамсасни би зурру фала каашифу лаҳу илла анта ва ин туридни би хойрин фалаа раадда ли фазлика тусийбу биҳи ман ташаау мин иъбадика ва антал ғафуру Роҳийм.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *