23.02.2024

Оятал курси ва кибрийтул аҳмар дуоси. Душманни мағлуб қилади. осон усул билан катта ғалаб

Оятал курси ва кибрийтул аҳмар дуоси. Душманни мағлуб қилади. осон усул билан катта ғалаб

Аллоҳу алҳаййил қоййум аълиюл азийм

Аллоҳумма инни асъалука би исмикал мактубу фи суродиқил мажда ва асъалука би исмикал мактубу суродиқил баҳои ва асъалука би исмикал мактубу фи суродиқил азомати

Ва асъалука би исмикал мактубу фи суродиқилжалали асъалука би исмикал мактубу фи суродиқил иъззати ва асъалука би исмикал мактубу фи суродиқи сароири саабиқил фааиқил ҳусна нсийр Роббул малааикати саманияҳ.

Ва Роббул аршил аъзийм ва би аъйниллати лаа танаму ва бил исмил акбар ал акбар ал акбар ва бил исмил аъзамул аъзам ал аъзам ал муҳийт би малакутис самавати вал арзи ва бил исмилази ашрақат биҳи шамсу

Ва азооа биҳил қомар ва сужжират биҳил биҳар ва нусибат биҳил жибаал ва бил исми лази қома биҳил арш вал курсию ва би асмоикал муқаддасатил мукаррамотил мукавванаати махзунаат фи иълмил ғойби иъндака

Асъалука би залика куллиҳи ан тусолла аъла саййидина Муҳаммад ва аъла али саййидина Муҳаммад ва (шу ерда мақсад айтилади)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *